sobota 19. dubna 2008

Jak využívat nástroje Googlu v hodinách angličtiny 1: Page Creator, YouTube, Google Docs

Na Pedagogické fakultě MU v Brně se snažíme studenty - budoucí, začínající, ale i zkušené učitele z praxe - seznamovat s různým prostředím online tak, aby je mohli využívat pro své vlastní vzdělávání i pro práci ve třídách. Všichni jsou zvyklí pracovat v Moodlu a v univerzitním ISMU, ale koncepce uzavřených systémů virtuální výuky a učení se nemusí být v praxi okamžitě uplatnitelná, pokud jednotliví učitelé nemají podporu vedení školy, žádný takový systém k dispozici nemají, a přesto chtějí učit online. V tomto seriálu Jak využívat nástroje Googlu v hodinách angličtiny najdete výsledky práce studentů/učitelů. Určitě budou rádi, pokud se k jejich práci vyjádříte, případně pokud nabídnete i své vlastní zkušenosti.

Zde je díl 1:

Cílem hodiny je vyhledávání zajímavých videí na dané téma. K tomuto účelu budou využity technologie firmy Google. Abychom mohli využít služby jako je Page Creator nebo Google Docs je potřeba si vytvořit osobní účet na stránkách https://www.google.com/accounts/NewAccount. Postup je přímočarý a je potřeba vyplnit povinné údaje ve formuláři.

Google Page Creator

Prvním krokem je vytvoření Lesson plan na dané téma. Jelikož práce studentů bude prováděna online, je vhodné vytvořit tento dokument tak, aby byl dostupný všem online a umožňoval jednoduché použití odkazů na další stránky a internetové služby. K tomuto účelu se hodí právě Google Page Creator. Jelikož v dnešní době většina studentů má doma přístup k internetu, nespornou výhodou tohoto přístupu je, že zadání a materiály pro studium jsou přístupné odkudkoliv. Je tedy možné tímto způsobem zadávat i domácí cvičení.

Na adrese http://h.galetova.googlepages.com/ jsou umístěny stránky s odkazy na různé lesson plans (v současné době pouze jeden). Lesson Plan 1 obsahuje zadání a postup vypracování úkolu, který je zaměřen na vyhledávání zajímavých videí na zadané téma maturitního okruhu. Pro více informací navštivte tyto stránky.

YouTube

YouTube je komunitní služba pro sdílení videí vlastněna firmou Google. Je možné zde najít obrovské množství videí na jakékoliv téma. Služba obsahuje sofistikovaný způsob vyhledávání podle klíčových slov. Lesson Plan 1 je zaměřen na vyhledávání videí které souvisí s vybraným tématem. YouTube obsahuje zajímavou technologii, která dokáže hravou formou nabízet podobná videa k tomu, co zrovna sledujete. Postup je popsán v Lesson Plan 1.

Google Docs

Jakmile studenti vyhledají zajímavý obsah, je potřeba aby jej zapsali do dokumentu včetně odkazu na video a informací o tom, co je jeho obsahem a co zobrazuje. Pro tento účel se hodí služba Google Docs, která umožňuje sdílení dokumentů mezi uživateli. Ze začátku se tento postup může jevit jako složitý, ale po určitém cviku nabízí výhody, které se těžko dosahují tradičním přístupem tužka-papír anebo použitím MS Word.

Je nutné, aby všichni studenti měli založený svůj vlastní účet, pomocí kterého budou vytvářet a sdílet dokumenty. Ze začátku je potřeba tento postup prakticky nacvičit. Obsahem stránek vytvořených pomocí služby Page Creator by měl být podrobný návod jak tyto dokumenty vytvářet a jak je sdílet s okolím. Kvůli vhodnému pojmenování účtů by měla škola zajistit vytvoření studentských účtů. Dokumenty lze sdílet jak kooperativně (obsah lze modifikovat ostatními), tak pouze pro čtení. Po vytvoření dokumentu lze nastavit sdílení dokumentu tak, že pomocí tlačítka Share vyplníme email osob, které chceme, aby měly přístup k danému dokumentu. Jakmile je student s prací hotov nastaví sdílení tak, aby měl učitel přístup k tomuto dokumentu.

Pro demonstrační účely byl vytvořen účet „john.smith.4b@gmail.com“ s heslem „password4b“. Pomocí tohoto účtu jsem si ověřila funkčnost tohoto řešení. Byl vytvořen dokument, který je sdílen s účtem h.galetova@gmail.cz.

Lesson plan: http://h.galetova.googlepages.com/

Žádné komentáře: