čtvrtek 19. února 2009

Ověření dat v tabulce v Dokumentech Google

Nová funkce Ověření dat umožňuje přidat buňce nebo označeným buňkám v tabulce Dokumentů Google pravidla pro jejich vyplnění. Pokud jde o číslo, je tu tradiční výběr:Pokud jde o text, je zajímavá kontrola platnosti e-mailu nebo URL:Pro datum můžete dát podmínky podobně jako u čísla:Lokalizace Ověření dat má ještě drobné vady:


Pozor! Ověření dat nelze použít u formulářů, tam kontrola neprobíhá a jediný výsledek je, že se data z formuláře v případě nespnění některé z podmínek bez jakéhokoli upozornění neuloží! Upřímně řečeno, pokud by kontrola fungovala ve formulářích, šlo by o skvělý nástroj!

Žádné komentáře: