úterý 26. května 2009

Sdílejte SearchWiki poznámky

Google zkouší funkci, která umožňuje sdílení hodnocení a poznámek ze SearchWiki. Sdílení Vašich customizovaných výsledků hledání může být užitečné, pokud chcete pomoci dalším lidem vyřešit problémy s hledáním. Místo použití služby například "Let me google that for you" (Vyhledám ti to v Google za tebe), pošlete příteli stránku s ručně vybranými výsledky hledání a komentáři.

Tady je příklad sdílené SearchWiki stránky. Možná jste si všimli parametru "pov", který znamená "point of view" (úhel pohledu).
(Zdroj: GOS)

Žádné komentáře: