neděle 3. května 2009

Svátek práce za Tomáše Bati na YouTube

1. máj je díky 40 letům komunistické totality spojován u nás především s ní, za první republiky však byla situace poněkud jiná. Řada záběrů se objevila v české televizy v pořadech z filmového archivu, nyní jsou i na YouTube. Na první ukázce T. Baťa hovoří ke spolupracovníkům shromážděným 1. května roku 1924 v zahradě jeho vily k oslavám Svátku práce:1. máj 1926 ve Zlíně:1. máj 1927 ve Zlíně:Via Britské listy.

1 komentář:

illagrenan řekl(a)...

Zkuste udělat něco s tou televizí;-)